6 woningen in Zandberg, Poolseweg 130-130A

Voor de Poolseweg 130-130a is een verzoek ingediend voor de realisatie van 6 grondgebonden woningen. De bouw van de woningen is niet toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan ‘Zandberg’. De gemeente is van plan om medewerking te verlenen aan deze plannen. Om deze woningen planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, het ontwerp bestemmingsplan ‘Zandberg, Poolseweg 130-130a’ (met plannummer NL.IMRO.0758.BP2018204003-ON01).

Inloopavond over de plannen
donderdag 6 juni 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur
gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis
vrij binnenlopen, aanmelden niet nodig

Het plan voor de woningen
Initiatiefnemer Van Wanrooij projectontwikkeling B.V. wil 6 grondgebonden woningen bouwen op het perceel aan de Poolseweg 130/130a. De bestaande bedrijfsbebouwing en een deel van de garageboxen wordt gesloopt. 3 woningen krijgen de voorkant aan de Poolseweg en 3 aan de Molenleystraat. De woningen vallen in een duurdere prijsklasse.

Ontheffing Wet geluidhinder
De gewenste bebouwing komt nabij de Franklin Rooseveltlaan. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen overschreden wordt. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

Fotograaf: 
Perry Roovers