Kap en herplant bomen Zonstraat

Dit voorjaar was er een Bredabericht over het kappen van de bomen in de Zonstraat. De bomenkap is nodig omdat de wortels de bestrating omhoog drukken, dit geeft gevaarlijke situaties.

In april zijn tijdens een bewonersavond onder andere de mogelijkheden voor de kap en herplant besproken. Door de kabels en leidingen in de grond is er te weinig groeiruimte voor bomen. Daarom is het niet mogelijk om meer dan 4 bomen te planten. De bomen die terugkomen blijven smal en hebben genoeg groeiruimte. De kleinere bolbomen blijven staan.

Vrijdag 21 december kapt aannemer Weijtmans de bomen. Het verwijderen van de wortels, het herstellen van de verharding en het maken van de groenvakken gebeurt in de week van 21 en 28 januari met een mogelijke uitloop naar de week van 4 februari 2019, als het weer het toelaat. Borden kondigen het werk aan.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ideeën en meningen van omwonenden. Daarom kapt de gemeente in plaats van 10 bomen 8 bomen en komen er 4 bomen terug in plaats van 2. Na de bomenkap haalt de gemeente de wortels uit de grond en herstelt de bestrating. Ook komen er plantvakken met lage planten.

Beperken overlast
Tijdens het werk wordt de Zonstraat afgesloten. Parkeren in de Zonstraat is dan niet mogelijk. Bewoners en bezoekers parkeren op een andere plek tussen 08.00 en 16.00 uur. De aannemer informeert omwonenden voor het werk begint.

De gemeente en de aannemer erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken.

Fotograaf: 
Perry Roovers