Kap bomen Zonstraat

Dit voorjaar kapt de gemeente 10 grote bomen in de Zonstraat. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen de bestrating omhoog duwen. Dit geeft onveilige situaties. Na de bomenkap haalt de gemeente de wortels uit de grond en herstelt de bestrating.

Er komen 2 nieuwe bomen terug, omdat er maar weinig groeiruimte is door de kabels en leidingen in de grond. De 2 bomen die terugkomen blijven smal en hebben voldoende groeiruimte. De kleinere bolbomen blijven staan. Zodra de bomenkap begint, plaatst de aannemer borden.

Fotograaf: 
Perry Roovers