Bijeenkomst over veiligheid in Zandberg-Oost op 10 mei

Wijkraad Zandberg-Oost organiseert op dinsdag 10 mei een bijeenkomst over de veiligheid in uw wijk. U bent van harte welkom van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeenschapshuis Zandberg aan de Zandberglaan 54BIS. Doel van de bijeenkomst is samen te kijken hoe de veiligheid in uw wijk beter kan.

Programma

Welkomstwoord door de voorzitter van de wijkraad, de heer Magilse.
Stadsmarinier Harrie Bus vertelt over zijn functie en de rol van de gemeente op het gebied van wijkveiligheid.
Uw wijkagent Loek Oerlemans geeft een overzicht van de inbraken in Zandberg van de afgelopen jaren.
Chris Aarts, stedelijk coördinator Buurtpreventie Breda, legt uit hoe buurtpreventie in Breda werkt. Hij licht toe hoe een WhatsApp groep werkt en hoe deze in te zetten is in de aanpak van een veilige wijk.
Het InbraakPreventieTeam van de Ateagroep is ook aanwezig. U kunt op deze avond een afspraak maken om gratis uw woning na te laten kijken op inbraakgevoelige punten. Op basis van een offerte kunt u aangeven wat u wilt verbeteren. Dit kunt u ook zelf (laten) doen. Het team is PolitieKeurmerk gecertificeerd.
De brandweer informeert u over brandpreventie.

Samen werken aan een veilige buurt

Bewoners spelen een grote rol bij de veiligheid van hun buurt. Dit kan door goed hang- en sluitwerk (en het te gebruiken), door op te letten in uw straat en zo nodig politie en buurtgenoten te waarschuwen. Hiermee levert u een grote bijdrage aan de veiligheid in uw straat. Zandberg-Oost is één van de wijken met meer woninginbraken dan gemiddeld in Breda.

Daarom ondersteunt de gemeente buurtinitiatieven, zoals het opzetten van een buurtpreventiegroep of WhatsApp-groepen. De bewoners maken hierover zelf vervolgafspraken .

Aanmelden voor de bijeenkomst

De wijkraad wilt graag weten hoeveel bewoners er naar de bijeenkomst komen. U kunt zich aanmelden via e-mail wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl.

Er is deze avond in uw wijk extra toezicht van Toezicht en Handhaving.

Fotograaf: 
Perry Roovers