Vrachtwagenverbod Prachtvlinders

Door de Prachtvlinders rijden regelmatig vrachtwagens. Deze rijden verkeerd of zoeken een kortere weg. De Prachtvlinders en achterliggende wegen zijn hier niet voor bedoeld en ingericht. De vrachtwagens zorgen voor hinder en overlast in de woonwijk. Om deze ongewenste vrachtwagens te weren is besloten een vrachtwagenverbod in te stellen. Voor vrachtwagens met een directe bestemming in de wijk is het wel toegestaan door de Prachtvlinders te rijden.

Fotograaf: 
Perry Roovers