Verkeersmaatregelen Vang

De gemeente voert binnenkort verkeersmaatregelen uit voor Vang in Ulvenhout.

De afgelopen jaren is de verkeersveiligheid meerdere keren ter sprake gekomen in overleg met bewoners. De snelheid is te hoog en er is veel doorgaand verkeer. Bovendien maken veel scholieren gebruik van deze route.

Maatregelen
Een drempel in de straat ter hoogte van de doorsteek bij huisnummers 19 en 21. Deze is ingepast in de straat op gelijke wijze als de drempel bij de kruising met Nieuwe Beekhoek. De drempel zelf geeft bij het passeren geen geluid.
De rijbaan ‘versmallen’ door uitstulpingen bij de kruisingen met de Molenstraat en de Nieuwe Beekhoek en daarnaast bij de drempel. Dit is een verbreding van het trottoir. Half op de stoep parkeren aan de zijde van de oneven huisnummers. Dit gebeurt met nieuwe belijning bij de parkeerplekken en borden bij de kruisingen.

Voordat de gemeente deze maatregelen gaat uitvoeren, ontvangen bewoners bericht wanneer het werk plaats gaat vinden.

Fotograaf: 
Perry Roovers