Bijeenkomst over plannen Craenlaer

De omgeving Annevillelaan/Craenlaer heeft al jaren wateroverlast bij zware regenbuien. Om dit aan te pakken zijn er al werkzaamheden in de Annevillelaan. Ook in de Craenlaer vinden er werkzaamheden plaats. Naar verwachting beginnen deze in het late voorjaar van 2020.

Inloopbijeenkomst
woensdag 9 oktober
grote zaal Pekhoeve van 19.00 tot 20.30 uur
uitleg over de plannen, het proces en de planning
gelegenheid vragen te stellen

Fotograaf: 
Perry Roovers