Bijeenkomst start rioolwerk Anneville Ulvenhout

Op 13 mei starten de werkzaamheden aan de Annevillelaan. Voor direct aanwonenden leveren de werkzaamheden overlast. Daarom is er op 8 mei een inloopbijeenkomst voor bewoners.

Inloopbijeenkomst woensdag 8 mei, grote zaal van De Pekhoeve aan de Dorpstraat 92, binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur. Toelichting werkwijze door aannemer Heijmans, inclusief fasering en bereikbaarheid, gelegenheid vragen te stellen.

De werkzaamhedenstarten op 13 mei aan de kant van de Dorpstraat, waarbij de 1e fase tot aan de kruising met de Julianalaan is. De volgende fase is de Julianalaan tot aan de Craenlaer.

Fotograaf: 
Perry Roovers