Bomenkap eerste stap naar waterrobuuste inrichting Annevillelaan

Woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2019 kapt Boomrooierij Weijtmans circa 80 bomen in de Annevillelaan, tussen de Dorpstraat en het Hertespoor. De bomenkap is de 1e stap tegen de wateroverlast in dit deel van Ulvenhout.

Werk Annevillelaan
Naar verwachting start de aannemer eind april/begin mei 2019 met de aanleg van een apart riool voor de afvoer van regenwater en de verdere inrichting. Zodra de planning bekend is, volgt informatie van de aannemer. In het najaar herplant de gemeente circa 55 bomen (Iep, Ulmus Dodoens maat 20-25). Deze bomen krijgen meer groeiruimte.

De gekapte bomen gaan naar “Stek”. Ze krijgen daar een nieuw leven in de vorm van bijvoorbeeld een bank.

Niet parkeren tijdens bomenkap
Om de bomen veilig te kunnen kappen zijn er verkeersmaatregelen en verkeersregelaars tijdens de kap. Tijdens de kap kunt u niet parkeren in de Annevillelaan.

Beperken overlast
De gemeente en Boomrooierij Weijtmans erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Bij suggesties om de overlast te beperken of vragen over dit bericht, neem contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.

Fotograaf: 
Perry Roovers