De Acaciastraat in Breda heringericht

De Acaciastraat in Breda heringericht door digitale samenspraak met de buurt

Door een hypermoderne VR-bril is de buurt rondom de Acaciastraat van de toekomst al te zien. Veel groen van zowel bomen als hagen, drempels en plateaus om het verkeer waar nodig af te remmen en duidelijke parkeervakken. Dat waren de wensen van de bewoners die zijn opgehaald, en die zijn nu ook terug te zien in het definitieve ontwerp.

Interactief planvormingsproces
Het riool in de straten van de Acaciastraat en omgeving zijn toe aan vervanging. Er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel dat regenwater apart afvoert. Na het rioolwerk komt er een nieuwe inrichting. Samen met de buurt is zowel offline als op het digitale participatieplatform PlanBreda.nl gespard over hoe hun straat eruit zou moeten komen te zien. Om tot een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen te komen is er voor het eerst binnen de gemeente een interactief planvormingsproces doorlopen op www.planbreda.nl. Naast fysiek samenkomen met de buurtbewoners waarbij men zich verzamelde onder een gezellige partytent, is ook het digitale platform ingezet voor het delen van plattegronden, 3D-beelden en het ophalen van ieders reactie daarop. De 3D-beelden kon men vervolgens live bewonderen met een VR-bril, om zo een bijna realistisch beeld te krijgen van de nieuw ingerichte straat.

Samen voor de beste oplossing
Zowel de gemeente als de betrokken inwoners zijn enthousiast over deze nieuwe manier van samen aan plannen werken. Het werken via PlanBreda.nl vergrootte de toegankelijkheid van de beschikbare informatie, gaf veel meer transparantie en maakte inspraak van de bewoners laagdrempelig. Er werd echt sámen gewerkt aan de beste oplossingen voor de straat. Daarmee voelde iedereen zich betrokken en werd het plan gedragen door de buurt.

Leren van elkaar
In de allereerste sessie met de bewoners kwamen vooral thema’s als verkeersveiligheid, extra groen en de overlast hondenpoep naar boven. In de loop van het proces werd door hen duidelijk de wens uitgesproken voor meer en locatie specifieke parkeerplaatsen. Samen met medewerkers van de gemeente is gekeken hoe die wensen het beste in te passen waren in de straat. En ook daar leerde men van elkaar. Zo kregen we tip van bewoners om het groen ‘hondproof’ te maken (bestand tegen een stootje). De plannen zorgen er daarnaast voor dat de straten straks klimaatadaptief zijn ingericht. Extreme regen kan met het nieuwe rioolstelsel beter worden afgevoerd. En het groen in de straten zorgt voor schaduw en lagere temperaturen bij extreme hitte. Nu de plannen definitief zijn worden ze voorgelegd aan het college. Na akkoord worden de werkzaamheden verder uitgewerkt en aanbesteed. Naar schatting zal in het tweede kwartaal van 2020 worden gestart met herinrichting van de straten in Tuinzigt. Zodat de straten straks de naam van hun buurt ‘Tuinzigt’ weer eer aan doen.

Fotograaf: 
Gemeente Breda