Vragen over kerstboomverbranding Tuinzigt

Nadat er onrust was ontstaan over het stoppen van kerstboomverbrandingen in Breda is in mei 2017 door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente is opgedragen om samen met de wijk afspraken te maken over het verbranden of inzamelen van kerstbomen. Een mooi compromis, waarbij onze inwoners zelf hun voorkeur aan kunnen geven. Zo is voorkomen dat in Breda onder het mom van duurzaamheid het draagvlak voor echte milieumaatregelen flink werd aangetast voor slechts een marginale verbetering.

In de wijk Tuinzigt lijkt het echter niet goed te zijn gegaan. Waar vorig jaar op 5 januari nog een mooie kerstboomverbranding op het Meidoornplein was, is er dit jaar geen verbranding georganiseerd. Bewoners van Tuinzigt reageren op internet verbaasd en snappen niet dat in een volkse wijk als deze de mooie traditie van kerstboomverbranding van het een op het andere jaar verdwenen lijkt te zijn. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat ten opzichte van vorig jaar Tuinzigt de enige plek in de gemeente Breda is waar de kerstboomverbranding dit jaar niet doorgaat?

2. Hoe komt het dat, in tegenstelling tot vorig jaar, er dit jaar geen kerstboomverbranding in Tuinzigt is?

3. Welke stappen heeft u ondernomen om er zeker van te zijn dat er in de wijk geen draagvlak is voor een verbranding, en hoe verklaart u het feit dat op internet veel mensen uit Tuinzigt zeggen niks te weten van de afschaffing?

4. Bent u bereid om alsnog een kerstboomverbranding te organiseren in Tuinzigt? Zo ja, dan zouden de buurtbewoners het leuk vinden als de burgemeester het vuur aan kwam steken. Zo nee, waarom niet en bent u bereid om een alternatief te organiseren en ervoor te zorgen dat volgend jaar wel weer gewoon een kerstboomverbranding kan plaatsvinden?

Met vriendelijke groet,

Dirk Uijl