Uitvoering fase 1 houtwal Laanzichtweg

In de week van 9 tot 14 maart begint de uitvoering van fase 1 van het plan van aanpak voor de houtwal aan de Laanzichtweg. Dit betekent dat in de delen van fase 1 alle bomen en struiken worden verwijderd. De houtwal krijgt opnieuw vorm en vervolgens worden er nieuwe bomen en struiken geplant.

De houtwal aan de Laanzichtweg maakt deel uit van de ecologische groenstructuur van de gemeente. De natuur wordt als het ware de woonwijk ingehaald. De gemeente heeft de bomen in de houtwal door een extern bureau laten onderzoeken. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de gezondheid, levensverwachting en gebreken van de bomen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld hoe om te gaan met de houtwal. Na reacties tijdens een informatiebijeenkomst op 20 november 2019 is het plan aangepast.

Beperken overlast
De gemeente erkent dat het werk hinder geeft. Uiteraard probeert zij deze hinder te beperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken of een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.

Fotograaf: 
Perry Roovers