Informatie over de (on)mogelijkheden van euthanasie

Bij de ziekte van Parkinson is vaak medicatie of behandeling mogelijk. Toch komt er ook een moment dat dit niet meer voor verbetering zorgt. In de laatste levensfase kunnen vragen ontstaan over ingrijpende onderwerpen, zoals euthanasie. Tijdens het Parkinson Café Breda van 28 februari worden de (on)mogelijkheden van euthanasie besproken. Deze middag vindt plaats van 14:00 – 16.00 uur in ‘t Web, Zuringveld 1, Teteringen (inloop vanaf 13.30 uur).

Euthanasie is een actueel en ingrijpend onderwerp. Wat mag er nu wel en niet volgens de wet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat houdt palliatieve zorg in? Wanneer ben je nog wilsbekwaam en wat houdt dit in? Rik Haarmans geeft tijdens deze middag antwoord op deze en andere vragen. Hij is oud-huisarts en als consultarts verbonden aan het Expertisecentrum euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Na de pauze kunnen de aanwezigen vragen stellen, van gedachten wisselen en eigen praktijkvoorbeelden inbrengen. Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers zijn van harte welkom!

Parkinson Café Breda
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is vrij en er is voldoende parkeergelegenheid.