Bijeenkomst over houtwal Laanzichtweg

De gemeente nodigt omwoners en andere belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 20 november.

De bijeenkomst
woensdag 20 november om 19.30 uur in de Mandt, Kriekenstraat 43, Teteringen
toelichting op het plan van aanpak houtwal. Laanzichtweg
gelegenheid om vragen te stellen

De houtwal aan de Laanzichtweg maakt deel uit van de ecologische groenstructuur van de gemeente. Deze heeft een belangrijke ecologische functie die de natuur de woonwijk inhaalt. De gemeente heeft de bomen in de houtwal door een extern bureau laten onderzoeken. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de gezondheid, levensverwachting en gebreken van de bomen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld hoe om te gaan met de houtwal.

Eind augustus zijn omwonenden met een brief geïnformeerd over het onderzoek en het opstellen van het plan van aanpak. Vooruitlopend daarop zijn enkele bomen gekapt en gesnoeid om de veiligheid te waarborgen.

Fotograaf: 
Perry Roovers