OBS de Springplank is gezond

OBS de Springplank heeft het vignet Gezonde School behaald. Daarmee is de school de EERSTE school in de gemeente Breda die laat zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. OBS de Springplank is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS de Springplank voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat gezonde voeding. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: Tijdens de pauzes krijgen de kinderen schoolfruit, er worden lessen gegeven rondom gezond eten en drinken en verder stimuleren we dat kinderen ook tijdens de gezamenlijke lunch gezond eten en drinken. Verder is er een watertappunt bij de school aangelegd. Komend schooljaar maken we gebruik van een vakleerkracht gym, die de kinderen ook diverse uitdagende beweegspellen zal leren. Uiteraard met de bedoeling om dit samen buiten te kunnen spelen.

Wethouder M. Haagh zal op maandagochtend 3 juni samen met beleidsmedewerker S. Vermeulen het vignet van de Gezonde School feestelijk onthullen. Met een estafette rond de school, een toespraak van de wethouder en het zingen van het fruitlied proostten zij met een bekertje water op het behalen van dit vignet!

De Springplank is er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op https://www.gezondeschool.nl/.