Herontwikkeling winkelcentrum Scheperij in Teteringen

Het aanbod winkelvoorzieningen in Teteringen is tot op heden niet meegegroeid met de toename van het aantal inwoners. Om de herontwikkeling van de Scheperij mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Inloopavond 28 mei dorpsherberg aan het Willem-Alexanderplein 4, vrij binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.

Ingediend plan
Het herontwikkelingsplan voor de Scheperij voorziet in de sloop huidige winkelcentrum en de nieuwbouw van een nieuw modern winkelcentrum van ongeveer 4.000 m2 bruto vloeroppervlak. Op de begane grond komen 2 supermarkten, kleinere winkels, horeca en dienstverlening, en een inpandige laad- en losstraat. Op de verdiepingen komen maximaal 32 appartementen en een daktuin.

De bebouwing komt waar in het verleden dorpshuis ’t Web stond. De parkeerplaats komt aan de westzijde van het nieuwe winkelcentrum (tussen het winkelcentrum en de Oosterhoutseweg). De nieuwe bebouwing krijgt aan de zuidwest zijde langs de Oosterhoutseweg een hoogteaccent van 16 meter hoog en aan de noordwest zijde een hoogte van 13 meter. Achter dit front wordt de hoogte van de bebouwing maximaal 10 meter.

Nieuw bestemmingsplan
De bouw past niet binnen het huidige bestemmingsplan voor de locatie. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Teteringen, Scheperij’.

Fotograaf: 
Perry Roovers