Breda akkoord met 2 wooncomplexen Trip van Zoudtlandt

Het college van burgemeester en wethouders van Breda stemt in met de ontwikkeling van het tweede en derde woongebouwen op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne aan de De La Reyweg. Defensie wil hierin nieuwe woonruimte realiseren voor onderwijzend militair personeel en militaire studenten. Voor het eerste gebouw op de hoek De La Reijweg/Lovensdijkstraat is de planologische procedure al in volle gang. Het Ministerie heeft de gemeente gevraagd om ook voor gebouw twee en drie van het huidige bestemmingsplan af te mogen wijken, omdat het huidige bestemmingsplan hogere bouw dan 15 meter niet toestaat. De gemeente gaat voor het hele gebied van de Trip van Zoudtlandtkazerne één nieuw bestemmingsplan maken.

Meer info:
http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/breda-akkoord-met-nog-...

Fotograaf: 
Perry Roovers