N.V. Stadsherstel Breda

N.V. Stadsherstel Breda.
Breda is een stad met een rijke historie.
In 1995 is de NV Stadsherstel Breda opgericht.
Stadsherstel Breda stelt zich ten doel historisch monumentale gebouwen en/of beeldbepalende objecten te kopen, te restaureren en te exploiteren.
Door het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal en obligatieleningen, wil Stadsherstel haar draagvlak binnen Breda vergroten en een snellere ontwikkeling doormaken.
Stadsherstel houdt kantoor in het pand van de Rabobank Hage-Beek in Princenhage te Breda.

Het werkapparaat van Stadsherstel bestaat uit:
Rob Tebbe – directeur
Ad Meulemans – technisch adviseur
Henk van Harssel – commercieel adviseur
Mieke Janssen – managementassistente

De Raad van Commissarissen bestaat uit:
Frank Vrij – voorzitter
Ton Buuron
Eloi Koreman
Hans Meynen
Toon Oomen

Fotograaf: 
Piet Pas