Onderhoud bomen en trottoir Groenstraat

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren in de Groenstraat.

De wortels van 12 bomen in de Groenstraat (van nummer 99E tot en met 111) drukken de bestrating van het trottoir omhoog. Dit geeft onveilige situaties. Daarom gaat de gemeente onderhoud uitvoeren. Het werk start op maandag 25 mei 2020.

De 12 bomen in het voetpad zijn onderzocht. Per boom is bepaald wat nodig is om de bestrating rond de bomen veilig te maken. Ook is er gekeken naar de gezondheid van de bomen. Door de aanpassingen is bomenkap niet nodig.

Maatregelen
De maatregelen verschillen per boom en bestaan uit, grotere boomvakken door stoeptegels te verwijderen, plaatselijk verhogen van stoeptegels en opnieuw bestraten. Hierdoor zal het voetpad op een paar plekken langs de bomen smaller zijn dan 90 cm. Op deze plekken brengt de gemeente in de boomvakken ternair zand aan. Dit is een halve verharding die goed beloopbaar is en water doorlaat voor de boom. Door deze maatregelen zorgen we voor een veilig trottoir met bomen.

Boomwortels in tuinen
Een aantal wortels van bomen groeit in tuinen. De gemeente voert geen werk uit op privégrond. U mag wortels van gemeentebomen verwijderen (wortelkaprecht, artikel 5:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Voorwaarde is wel dat dit de stabiliteit van de boom niet aantast. In deze situatie betekent dit dat u wortels dunner dan 4 cm doorsnee kunt verwijderen, als u de wortels recht doorzaagt. Bij dikkere wortels is het risico vrij groot dat de stabiliteit van de bomen (en daarmee de veiligheid) in gevaar komt. Heeft u meer advies nodig, neem dan contact op met de gemeente.