Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Velsgoed

Voorbereidende werkzaamheden
Langs het Velsgoed worden 14 bomen aan de zuidzijde gekapt. De wortels worden bij de herinrichting verwijderd.
In de groenstrook worden de bomen naar een tijdelijke locatie verplaatst. In het najaar worden deze bomen in de groenstrook naar hun definitieve locatie verplaatst. In de groenstrook komt een nieuw ondergronds gemaal voor het afvoeren van rioolwater. De straatlantaarns krijgen LED-verlichting.

Gescheiden riool
Tussen het Kapittelhof en de rotonde Beeksestraat wordt het riool vervangen door een gescheiden riool. Daarmee wordt het regenwater apart afgevoerd. In dit deel van het Velsgoed legt de gemeente ook nieuwe huisaansluitingen tot de erfgrens aan. Hierdoor wordt regenwater apart afgevoerd en wordt waterhinder bij hevige regen beperkt.

Herinrichting
Het Velsgoed wordt in de zomer heringericht. Het werk bestaat uit:

-verbreden van de fietsstroken
-versmallen van de rijbaan
-opheffen van één oversteek op het midden van het Velsgoed
-vergroten van de middenbermen bij de verschillende oversteken
-verbeteren van de verlichting ter plaatse van de oversteken naar aanleiding van de enquête mobiliteitsvisie Prinsenbeek
-aanpassen van de binnenbocht met de Heikantsestraat
-aanleggen van duidelijke uitritconstructies bij de aansluitende wegen
-vervangen van de lichtmasten
-aanplanten bomen in de parkeerstrook aan de zuidzijde van de weg
-aanpassen van de groenstrook voor het vasthouden van regenwater
-verplanten bomen en struiken in de groenstrook

Vervolg
Er is inmiddels gestart met de uitwerking van de werkzaamheden tot een contract. De aanbesteding voor dit contract is in het tweede kwartaal van 2020. De gemeente probeert het grootste gedeelte van de werkzaamheden in de zomervakantie van 2020 uit te laten voeren. Dat betekent dat in deze periode de gehele Velsgoed wordt afgesloten. De verwachting is dat na de zomer nog afrondende werkzaamheden rondom de rijbaan worden uitgevoerd. De aannemer houdt de bewoners op de hoogte van de exacte planning van de werkzaamheden. In het najaar worden de groenwerkzaamheden afgerond.

Fotograaf: 
Perry Roovers