Bouw 3 woningen Mr Bierensweg Prinsenbeek

Verzoek splitsing perceel huisnr. 56 in 3 kavels. Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
De 3 kavels zijn bedoeld voor de bouw van 3 nieuwe woningen.

Ingediend plan
De bestaande woning met bijhorende bijgebouwen op het perceel wordt gesloopt. Voor de nieuwe woningen is nog geen ontwerp gemaakt. Hoe de woningen er architectonisch uit komen te zien is dus nog niet bekend. Het bestemmingsplan stelt regels over de situering en de maximale omvang van de vrijstaande woningen en de bijgebouwen. Door 2 woningen op 15 meter afstand van de Meester Bierensweg te plaatsen en één woning op 9 meter blijft de openheid en grote onbebouwde voortuinzone behouden. Deze voorgevelrooilijn waar de woningen in gebouwd moeten worden is in het bestemmingsplan vastgelegd. De afstand tussen de woningen onderling is minimaal 10 meter. De afstand tussen de buitenste woningen en naastgelegen percelen is minimaal 8 meter. De goothoogte van de woningen mag maximaal 7 meter zijn en de maximale nokhoogte 11 meter.

Meer info:
https://www.breda.nl/bouw-3-woningen-mr-bierensweg-prinsenbeek

Fotograaf: 
Perry Roovers