Herinrichting Beeksestraat

Medio januari worden 5 bomen in de Beeksestraat gekapt.
Dit gebeurt vanwege het naderende broedseizoen en loopt vooruit op de herinrichting.

Herinrichting
De Beeksestraat, het gedeelte vanaf de rotonde Velsgoed tot en met de kruising Dennenweg, wordt vanaf maart 2020 heringericht. De volgende werkzaamheden worden dan uitgevoerd:

Het aanbrengen van een trottoir met voldoende breedte.
Het versmallen van de rijbaan.
Het aanbrengen van verhoogde plateau’s op de kruisingen met de zijwegen.
Het aanbrengen van één drempel ter hoogte van de Liniewal. (In een eerder bericht werd gesproken van een drempel ter hoogte van Sterreschans. Dit is echter ter hoogte van Liniewal. De locatie van de drempel is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp getoond bij de inloopbijeenkomst.)
Het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen.
Het aanplanten van nieuwe eiken daar waar gaten in de boomstructuur zijn.
Het vervangen van de lantaarnpalen.

Vervolg
De herinrichting begint in maart 2020. De aannemer houdt de bewoners op de hoogte van de exacte planning van de werkzaamheden. Dit gebeurt met borden en brieven. Bewoners met zogenaamd overhangend groen dat over gemeentegrond hangt, ontvangen nog een brief met het verzoek deze overhangende beplanting te snoeien.

Fotograaf: 
Perry Roovers