Paantjensstraat wordt eenrichtingsverkeer

Momenteel wordt de Markt in Prinsenbeek opnieuw ingericht. Bij dit project worden ook de straten naar de Markt heringericht. De Paantjensstraat is een vrij smalle straat en niet geschikt als ontsluitingsroute richting de Markt met tweerichtingenverkeer. De Loopstraat wordt de hoofdroute richting de Markt. Door het instellen van eenrichtingsverkeer kan een goed trottoir in de Paantjensstraat gerealiseerd worden en een parkeerstrook over de gehele lengte aangelegd worden. Het oude pand van de Rabobank wordt herbestemd waardoor de nadruk in de Paantjensstraat meer op wonen komt te liggen.

Het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de richting vanuit de Peperbos richting de Markt. Hiervoor is gekozen omdat er dan geen uitrijdend verkeer meer is vanuit de Peperbos richting de Valdijk. Vanwege het beperkte zicht is deze route minder geschikt om uit te rijden richting de Valdijk dan om in te rijden richting de Peperbos. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor (brom) fietsers.

Fotograaf: 
Perry Roovers