Bijeenkomst herinrichting Velsgoed

De hoofdrijbaan van het Velsgoed wordt in 2020 opnieuw ingericht. Vorig jaar juni is er een bijeenkomst geweest over het concept plan. Dit plan is op basis van de reacties destijds aangepast.

Inloopbijeenkomst
dinsdag 25 juni van 18.30 tot 20.30 uur
‘t Hert, Valdijk 2 in Prinsenbeek
vrij binnenlopen

aangepaste inrichtingsplan bekijken en vragen stellen

Aanpassingen herinrichting Velsgoed
oversteek in het midden is verschoven richting Kapittelhof, 2 middenbermen in plaats van 1, binnenbocht richting Heikantsestraat wordt meegenomen.

Overige plannen herinrichting
verbreden fietspaden, verduidelijken voorrangssituatie wegen die op het Velsgoed uitkomen door aanleg uitritconstructies, planten bomen in de parkeerstrook aan de woningkant hoofdrijbaan Velsgoed, vervangen lichtmasten door masten met duurzame LED-verlichting.

Werkzaamheden riolering
Tussen het Kapittelhof en de rotonde Beeksestraat wordt het riool vervangen door een gescheiden riool. Het regenwater wordt dan apart afgevoerd. In dit deel van het Velsgoed legt de gemeente ook nieuwe huisaansluitingen tot de erfgrens aan. Hierdoor kan ook het regenwater van de percelen apart afgevoerd worden.

Groenstrook
Er wordt onderzocht of de groenstrook langs het Velsgoed kan worden gebruikt voor het vasthouden van regenwater. Aan de hand van de uitkomsten wordt de groenstrook wel of niet meegenomen met de herinrichting.

Fotograaf: 
Perry Roovers