Bijeenkomst over werkzaamheden Vaareindseweg enWeststrikseweg

Na de wegwerkzaamheden aan een deel van de Vaareindseweg en Weststrikseweg zijn er vragen gesteld door omwonenden. De gemeente houdt daarom een informatiebijeenkomst het werk, de plannen en mogelijkheden.

Bijeenkomst
Donderdag 13 juni van 19.00 tot 20.30, Marktzicht, Markt 10 in Prinsenbeek.
Uitleg en gelegenheid vragen te stellen.

Werkzaamheden
Vanwege het bouwverkeer was het nodig om nieuw asfalt aan te brengen over een deel van de Vaareindseweg en Weststrikseweg. Dit is een tijdelijke oplossing. Na de aanleg van wijk Westrik over ongeveer 2 jaar komt er een definitieve deklaag.

Fotograaf: 
Perry Roovers