Woningbouw aan de Vijverstraat 1 in Prinsenbeek

Op de locatie Vijverstraat 1 in Prinsenbeek wordt het voormalige schoolgebouw van het Michaël College gesloopt. Hiervoor in de plaats wil de gemeente de bouw van appartementen mogelijk maken. Om deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op maandag 12 november 2018 is hierover een inloopavond.

Ingediend bouwplan
Als invulling van de locatie is een concept bouwplan ingediend voor een appartementengebouw met 36 appartementen. Het nieuwe wooncomplex bestaat uit 2 aaneengesloten bouwvolumes. Eén volume parallel aan de Haverdijk wordt 4 bouwlagen hoog en het deel aan de Vijverstraat wordt 3 bouwlagen hoog. Aan de noordzijde van het plangebied worden bergingen gerealiseerd die zowel vanaf de Haverdijk als vanaf het binnenterrein bereikbaar zijn. Op het binnenterrein achter deze bebouwing worden 29 parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsen aan de voorzijde, aan de Vijverstraat, worden behouden en worden in de toekomst openbaar gebied. Deze parkeerstrook wordt wel opnieuw ingericht zodat er ruimte ontstaat voor 18 parkeerplaatsen.

Nieuw bestemmingsplan
De bouw van de appartementen past niet binnen het huidige bestemmingsplan voor de locatie. De Gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Prinsenbeek, Vijverstraat 1’.

Ontheffing Wet Geluidhinder
De nieuwe appartementen worden gerealiseerd nabij de Haverdijk en de snelweg A16. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze wegen er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe appartementen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

Inloopavond
maandag 12 november 2018
tussen 19.00 en 21.00 uur
Café Marktzicht aan de Markt 10 in Prinsenbeek
vrij binnenlopen, plannen inzien en vragen stellen.

Plannen inzien
Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 1 november tot en met 12 december 2018 digitaal te raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=....

Fotograaf: 
Perry Roovers