Start rioolwerk Valdijk

Om de wateroverlast in het centrum van Prinsenbeek tegen te gaan vervangt de gemeente het riool in de Valdijk. Aannemer Van den Elshout en de Bont voert het werk uit, in opdracht van de gemeente. Het werk begint met de doorgaande weg Valdijk – Haverdijk. Het gebeurt in fases vanaf dinsdag 17 mei tot uiterlijk 1 november 2016.

De werkzaamheden

Er komt een gescheiden riool, dat afval- en hemelwater apart afvoert. Dit is beter voor het milieu en verkleint de kans op wateroverlast bij zware regenbuien. Naast de nieuwe riolering gaat de gemeente ook het volgende werk uitvoeren:

Valdijk–Haverdijk bestraten met nieuwe klinkers en een fietssuggestiestrook;
Verkeersgeleiders Haverdijk – Valdijk berijdbaar maken;
Kruispunt Valdijk – Loopstraat bestraten met gebakken klinkers (als in de Valdijk);
Groeiplaatsen voor bomen verbeteren;
Oversteekvoorzieningen voor mindervaliden aanleggen.

Voorbereidingen

In april zijn bouwkundige nul-opnames gemaakt van de omliggende panden. Daarnaast gaat de aannemer per fase op verschillende plaatsen trillingsmeters en hoogtebouten aanbrengen. Dit om tijdens het werk te controleren of trillingen of bodemdaling gevolgen heeft op de omliggende panden. Als het nodig is worden de werkzaamheden aangepast. Voor iedere fase begint stuurt de aannemer de omwonenden een bewonersbrief met informatie.

Fotograaf: 
Perry Roovers