Princenhage 75 jaar vrijheid

De Stichting Princenhage dorp in Breda organiseert samen met de werkgroep Vredeskapel Princenhage en het Princenhaags museum 75 jaar Vrijheid in Princenhage.

Op dinsdag 29 oktober 2019 herdenken we bij de Vredeskapel eerst de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend bezoeken de groep acht van de twee basisscholen (Sinte Maerte en Eerste Rith) een tentoonstelling in het Princenhaags museum. Daar is naast de tentoonstelling over het werk van Jacques van Poppel, die bevrijdingsmonumenten maakte, ook een expositie van het Generaal Maczek Museum te zien. Het ontstaan en de historie van de Vredeskapel in Princenhage komt ook aanbod.

In het museum wordt het eerste exemplaar van de herziene uitgave over de Vredeskapel uitgereikt aan de schrijfster Hela Raaijmakers.

De ondernemers rondom de Haagsemarkt versieren hun etalages met foto’s van de bevrijdingsoptocht in 1944 in Princenhage. Foto’s zijn beschikbaar gesteld door het Princenhaags museum

Voorafgaand aan het bevrijdingsconcert zal door het Klokkenluiders Gilde Breda de klokken van de St. Martinuskerk handmatig worden geluid.

Om 20.30 uur zal er in de St. Martinuskerk aan de Haagsemarkt een gratis bevrijdingsconcert zijn. Wethouder wijkzaken van de Gemeente Breda Miriam Haagh zal kort ingaan op wat 75 jaar vrijheid voor ons betekent.

Aansluitend is er de Haagsemarkt een bevrijdingsborrel.