Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Haagsemarkt

Vanaf eind april tot medio juni vindt er een reconstructie van de Haagsemarkt plaats. De aannemer (Gebr. De Leeuw B.V.) en gemeente praten u graag bij over praktische zaken tijdens een inloopavond op 8 april tussen 19.00 en 21.00 uur in het Roode Hert aan de Haagsemarkt 34.

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd en starten in de week van 29 april. Het plein (Haagsemarkt) en de Haagweg/Liesbosstraat worden als eerste aangepakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vervolgens wordt de aansluiting van de nieuwe situatie op de Doelenstraat/Dreef gemaakt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag. Tijdens het werk is er geen parkeergelegenheid op de Haagsemarkt. De aannemer garandeert bereikbaarheid van alle panden.

Deze inloopbijeenkomst is speciaal bedoelt om met u als direct belanghebbende zaken te bespreken en u in de gelegenheid te stellen concrete vragen aangaan de uitvoering te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken aan de orde komen:
Leveranties aan uw onderneming;
Afvoer van huisvuil en/of bedrijfsafval;
Informeren van ‘eigen‘ klanten, leveranciers via eigen social media/websites.

Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar hebt u vragen, dan kun u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14076 en vragen naar mevrouw B. Janssens van de afdeling RED/SIB/UITV of haar benaderen middels e-mail b.janssens@breda.nl.

Bron:
http://www.wijkbladprincenhage.net/