Politiek café op woensdag 14 maart

Op 21 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop organiseert de dorpsraad Princenhage samen met de wijkraad Buitengebied Breda zuid-west een politiek café op woensdag 14 maart in Gemeenschapshuis De Koe (aanvang 20.00 uur).

Een werkgroep uit de dorpsraad en wijkraad is al enige weken bezig met de voorbereiding van de avond. Het resultaat daarvan is dat de lijsttrekkers een aantal stellingen wordt voorgelegd. Die stellingen hebben betrekking op het onderwijs, de zorg en het wonen. Dat zijn belangrijke bouwstenen voor de leefbaarheid van dorp en buitengebied. Daarnaast zal de communicatie met de gemeente aan bod komen. De werkgroep verwacht een interessante avond met hopelijk veel duidelijke antwoorden van de lijsttrekkers. Er is na iedere stelling voldoende ruimte voor het stellen vragen door belangstellenden uit de zaal.

De presentatie van de avond is in handen van ?. De zaal gaat open om 19.45 uur.

KOMT ALLEN: PRINCENHAGE EN BUITENGEBIED ZIJN HET WAARD!

https://www.facebook.com/events/177901956291563/