Startbijeenkomst van 3 BuurtApp gebieden

Op zaterdag 18 maart om 11.00 uur is het officiële startsein voor 3 BuurtApp gebieden Overakker-Crispijnhof, Overakker-Bavelselaan en IJpelaar in Woonzorgcentrum Thebe De IJpelaar. U bent vanaf 10.45 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee, neem de ingang bij de speeltuin aan de Croystraat. De bijeenkomst duurt tot 14.00 uur.

Startbijeenkomst BuurtApp

De startbijeenkomst op 18 maart is samen met de initiatiefnemers van de 3 gebieden voorbereid.

Voor het gebied Overakker-Crispijnhof is dit Tanja Outshoorn, voor het gebied Overakker-Bavelselaan Jan Joosen en voor het gebied IJpelaar Elles Goossen en Anita van Miert. Ook de wijkraad IJpelaar-Overakker is hierbij betrokken.

Tijdens deze bijeenkomst geeft de gemeentelijke stadsmarinier Arjan Zonneveld, de wijkagent Hans Holierhoek en de bovengenoemde initiatiefnemers het officiële startsein van de Buurtapp in uw buurt.

Aansluitend is er tot 14.00 uur een informatiemarkt:

Het inbraak Preventie Team is aanwezig met informatie over deugdelijk hang- en sluitwerk. Met dit team kunt een afspraak maken om kosteloos uw woning te controleren op inbraakgevoeligheid.
De medewerkers van Stichting Breda AED proof geven uitleg over reanimatie en de AED apparatuur.
De ambassadeurs Brandveilig Leven kunnen u informeren over de brandveiligheid in uw woning.
Verder organiseert de politie een rondleiding door uw buurt, waarbij u door de ogen van een inbreker naar uw eigen woning kijkt.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich ook opgeven voor de BuurtApp.
Waarom een een BuurtApp?

Bewoners kunnen een grote rol spelen bij de veiligheid van hun buurt. Dit hoeft u weinig moeite te kosten, want door bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk te zorgen (en het te gebruiken), door op te letten wat er in uw straat gebeurt en indien nodig politie en buurtgenoten te waarschuwen, kunt u zelf een grote bijdrage leveren aan de veiligheid in uw straat. Vandaar dat de buurtbewoners deze BuurtApps hebben opgestart.

Fotograaf: 
Perry Roovers