BredaBuurt

Bredabuurt is onderdeel van Perry Roovers Fotografie en Media.

BredaBuurt: Bredaas nieuws uit jouw buurt.
Verslagen van de raadsvergaderingen zul je bij ons niet vinden. Wij doen ons best om écht lokaal nieuws te brengen. Met name het 'kleine nieuws' uit je eigen straat of buurt heeft onze interesse. Ook publiceren we regelmatig politieberichten. We proberen alle berichten te voorzien van duidelijke professionele foto's.

Vragen of klachten
Beelden en teksten op deze site worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ben je van mening dat er iets niet klopt, of zie je jezelf terug op een foto en wil je dat niet? Laat het ons weten: we lossen het graag voor je op.

Auteursrecht en licenties
Op door BredaBuurt content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video niet limitatief) rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van BredaBuurt en eventuele derde rechthebbende gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in en op de website van BredaBuurt en haar klanten.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan Perryroovers@gmail.com waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s: Minimaal € 400.00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal € 3.75 per woord, per openbaarmaking van een artikel of deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal € 750.00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste klanten genieten een vaste korting op genoemde tarieven.

Algemene voorwaarden
BredaBuurt hanteert de algemene voorwaarden van de fotografenfederatie. Deze kunt uw via onderstaande link downloaden.
https://www.dupho.nl/kennisbank-ondernemen/appendix/algemene-voorwaarden...

Cookies
Net als bijna elke website, maakt ook deze website gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze speciale cookies-pagina.

We zijn ook te vinden op Twitter.