Vertraging werkzaamheden riolering in IJpelaar

In november vorig jaar informeerde de gemeente u middels een Breda bericht over de rioleringswerkzaamheden de IJpelaar. Zoals u inmiddels heeft gemerkt, hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in juli zijn afgerond.

Waarom deze vertraging

Allereerst heeft de bodemverontreiniging in de Zorgvlietstraat voor vertraging gezorgd, omdat er in november 2014 een bodemonderzoek uitgevoerd moest worden. Een andere, belangrijke reden voor de vertraging is, dat het door de hoge grondwaterstand lastig is om het grondwater te onttrekken. En dat is noodzakelijk om de riolering droog aan te kunnen leggen.

Als er werkzaamheden in uw straat plaats gaan vinden, wordt u daarover geïnformeerd door de aannemer, Kroeze infra BV. De aannemer informeert u dus verder over de voortgang van het werk.

http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/breda-berichten/vertraging-werkzaamh...

Fotograaf: 
Perry Roovers