Vervangen van riolering en aanleg drainage IJpelaar (Fase II)

Alle straten in de wijk IJpelaar gaan om beurten op de schop voor werk aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. Het werk in de Amerongenstraat, Walenburgstraat (gedeelte) gaat in maart 2017 van start. Doel van het werk is om de grondwaterstand in het openbaar gebied (van perceelgrens tot perceelgrens) te verlagen tot 0,8 meter onder het straatniveau. Op 11 oktober 2016 was hierover een informatiebijeenkomst in Woonzorgcentrum Thebe.

Werk aan riolering, drainage, bestrating en lichtmasten

Het genoemde deel van de Walenburgstraat krijgt een nieuw riool, een drainagestelsel, nieuwe lichtmasten en bestrating. Het werk gebeurt in delen van maximaal 150 meter (tussen twee rioolputten). Ieder deel duurt ongeveer drie weken. Is het riool goedgekeurd en de bereikbaarheid gegarandeerd, dan is het volgende gedeelte aan de beurt. Een situatietekening met de werkgrens staat als bijlage bij onder dit bericht.

Riool en drainagestelsel

Om het werk uit te voeren, wordt de bestrating van perceelgrens tot perceelgrens open gemaakt. De aannemer graaft een sleuf, verwijdert de oude riolering en brengt het nieuwe riool aan. Daarnaast komt er in de lengterichting van de straat een drainageleiding. Om de sleuf te kunnen graven en ’in den droge’ te kunnen werken, brengt de aannemer een pomp aan om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. De gemeente maakt het voor particulieren mogelijk om, ter hoogte van de brandgangen, aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. De aanlegkosten vanaf de erfgrens gemeente, zijn voor rekening van de eigenaren. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze hier tijdens het werk, of later op aan willen sluiten. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele grondwaterproblemen op eigen terrein. Heeft u vragen over aansluiting op het gemeentelijk drainagestelsel, dan kunt u die mailen naar waterloket@breda.nl

Planning en bereikbaarheid

Het werk gebeurt in de periode maart 2017 – juni 2017. De exacte fasering gebeurt in overleg met aannemer Van den Elshout en De Bont. Gebeurt het werk voor uw deur, dan is uw woning niet met de auto bereikbaar. Uw woning is wel altijd te voet te bereiken. Tijdens het werk blijft gebruik van het toilet mogelijk. Huisafval kunt u op de gebruikelijke manier aanbieden. De aannemer zet de kliko’s op een centrale plaats en zet deze ook weer terug bij uw woning.

Bouwkundige opnames in alle woningen

Voor het werk begint, maakt bureau Quattro Expertise van alle woningen bouwkundige opnames. U ontvangt hierover binnenkort een brief. De gemeente laat de opnames maken om eventuele schade als gevolg van het werk duidelijk en goed te hebben vastgelegd. Eigen foto’s zijn geen bewijslast. Uiteraard is het streven om geen schade te veroorzaken. De rapportages van de bouwkundige voor- en na opnames komen voor u ter beschikking.

Parkeren in groenstrook

Tijdens de werkzaamheden is er minder parkeergelegenheid. Hierdoor wordt vaak uitgeweken naar groenstroken. Ter bescherming van de bomen verzoeken wij u niet op de groenstroken te parkeren. Bij het parkeren nabij de bomen wordt de grond namelijk verdicht, waardoor de wortels te weinig water krijgen en de levensduur van een boom sterk wordt verminderd. Het effect is niet gelijk zichtbaar, maar wel over een langere periode.

Fotograaf: 
Perry Roovers