Verkeerstekens op kruispunten in de wijk Heuvel

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de wegen, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om op de kruispunten Dr. Struyckenstraat-Scharenburgstraat-Heuvelbrink verkeerstekens en markeringen aan te brengen.

In het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 wordt er groot asfaltonderhoud gepleegd aan een deel van de Dr. Struyckenstraat en de Scharenburgstraat. De verkeersinstallatie zal vervangen worden en de rijbaan zal opnieuw worden ingericht.

De huidige situatie blijft grotendeels gehandhaafd. Echter de voetgangersoversteekplaatsen op de Dr. Struyckenstraat worden opgeheven. In Breda worden op kruispunten waar verkeerslichten staan op de voorrangsweg geen voetgangersoversteekplaatsen meer toegepast. Indien de verkeerslichten uitvallen zorgt dit namelijk voor verkeersonveilige situaties. Op de zijtakken blijven de voetgangersoversteekplaatsen wel gehandhaafd. Bijkomend voordeel van het opheffen van de voetgangersoversteekplaatsen is dat hierdoor de stopstrepen voor de verkeerslichten dichterbij het kruisingsvlak kunnen komen te liggen waardoor het kruispunt sneller/effici├źnter kan worden afgewikkeld.

Meer info:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-47308.html

Fotograaf: 
Perry Roovers