Consultatie Voorlopig Ontwerp fietsstraat Heusdenhoutsestraat

De Gemeente Breda wil op de Heusdenhoutsestraat een fietsstraat maken, tussen de Heerbaan en de Epelenberg. De Heusdenhoutsestraat is een erftoegangsweg en 30 km/uur zone. Als ontsluiting naar de buurt toe, maken dagelijks circa 3000 automobilisten gebruik van deze weg. De weg wordt daarnaast veel meer gebruikt door fietsverkeer. De Heusdenhoutsestraat is onderdeel van een lange fietsverbinding vanuit Oostelijk Breda, via de St Ignatiusstraat, Nassaustraat en Boschstraat. De Heusdenhoutsestraat omvormen biedt kansen om mee te liften in de werkzaamheden en als fietsstraat integraal onderdeel te laten uitmaken van de oostelijke fietsroute.

Inloopavond

Op woensdagavond 13 juli is over dit voorlopig ontwerp een informatiebijeenkomst in de Poelewei 2 aan de Mgr. De Vethstraat van 19.30 en 21.00 uur. U kunt dan vragen stellen en een toelichting krijgen op de ontwerpvisie. Ook kunt u dan reageren.

Reageren

U kunt reageren op het ontwerp van 6 juli tot 20 juli 2016:

schriftelijk aan Gemeente Breda, ter attentie van College van BenW, afdeling Mobiliteit en Milieu, Postbus 90156, 4800 RH Breda, per mail naar gemeentebreda@breda.nl, tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juli. De reacties van de consultatie worden verzameld en opnieuw voorgelegd aan het College van BenW voor een definitief ontwerp.

In het voorjaar van 2017 vinden de werkzaamheden plaats.

Fotograaf: 
Perry Roovers