Verwijderen asbestcementleiding en bomen Kapelstraat

Vanwege de verplichte regelgeving om voor 2018 de asbestcementleidingen te verwijderen, gaat Enexis in het najaar van 2016 de leidingen vervangen in de Kapelstraat en de Heusdenhoutseweg (tussen de Kapelstraat en de Heusdenhoutsestraat). Bovenop en dicht bij de leidingen staan nog enkele bomen die daarom verwijderd moeten worden.

Werkzaamheden Kapelstraat

In de Kapelstraat is begin 2015 gestart met het vervangen van de leiding, waarbij is geprobeerd de bomen te behouden. Het blijkt echter niet mogelijk om in de aanwezigheid van de bomen de leiding te vervangen, omdat teveel dikke wortels over de leidingen heen aanwezig zijn. Het wegkappen van deze wortels zorgt voor een onveilige omgeving.

Werkzaamheden Heusdenhoutseweg

In de Heusdenhoutseweg staan de bomen ook dicht bij de leidingen, maar is het waarschijnlijk mogelijk de leiding te vervangen door het weghalen van een beperkt aantal wortels. Tijdens de werkzaamheden zal in aanwezigheid van een bomenwacht worden bepaald of wortels ongestraft weggekapt kunnen worden. Alles zal in het werk gesteld worden om de leiding te vervangen met behoud van de bomen. Alleen bij een niet veilige situatie wordt de boom gekapt om het werk te kunnen uitvoeren.

Kappen en herplant nieuwe bomen

In de Kapelstraat worden 10 bomen gekapt. Het is mogelijk om 11 nieuwe eiken terug te planten met voldoende groeiplaats. Op een tekening is de nieuwe situatie aangegeven.

In de Heusdenhoutseweg is voor 5 bomen een kapvergunning aangevraagd. Streven is de bomen te behouden. Mocht dit niet lukken, dan worden de bomen vervangen op dezelfde locatie.

Aanplant van nieuwe eiken, zal aansluitend aan de werkzaamheden in het groeiseizoen plaatsvinden.

Aanvraag kapvergunning

Voor de 10 bomen in de Kapelstraat vraagt de gemeente een kapvergunning aan. De publicatie van deze aanvraag komt op de website van de gemeente, www.breda.nl/bekendmakingen (tik ‘Kapelstraat’ in het zoekscherm).

Voor de 5 bomen in de Heusdenhoutseweg vraagt de gemeente een kapvergunning aan. De publicatie van deze aanvraag komt op de website van de gemeente, www.breda.nl/bekendmakingen (tik ‘Heusdenhoutseweg’ in het zoekscherm).

Voor de aanvraag gelden de gebruikelijke regels voor bezwaar en toekenning. U vindt deze regels op www.breda.nl. Vanwege de doorlooptijd van de vergunningaanvraag en de mogelijkheid om bezwaar te maken, is het werk voorlopig gepland voor het najaar van 2016. Voordat het werk begint, ontvangt u nog een bericht van Enexis.

http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/breda-berichten/verwijderen-asbestce...

Fotograaf: 
Perry Roovers