Bijeenkomst tijdelijke opvang dak- en thuislozen

De gemeente richt binnenkort een tijdelijke opvang in voor dak- en thuislozen.

Hiervoor wordt het pand aan de Riethil 12 gebruikt. Op woensdag 28 oktober is er een informatiebijeenkomst over deze tijdelijke opvang. De bijeenkomstkomst begint om 19.00 uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Waarom een tijdelijke opvang
In 2019 is besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de opvang van dak- en thuislozen in Breda. Dit gebouw komt op de dezelfde plek aan de Slingerweg. Voor de nieuwbouw moeten we een deel van het bestaande gebouw afbreken. Het idee was om tijdens de bouw het andere deel van het gebouw open te houden voor de opvang van cliënten. Sinds de komst van het coronavirus is alles anders. We hebben te maken met nieuwe gezondheidsrichtlijnen, ook voor de mensen die in de maatschappelijke opvang verblijven. Er kunnen minder mensen op een slaapzaal en in algemene ruimtes moet ook 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden. Tijdens de nieuwbouw van de opvang aan de Slingerweg moeten we een deel van het huidige gebouw slopen. Door die sloop en de coronarichtlijnen van het RIVM, is het niet meer mogelijk om op deze locatie goede opvang te bieden. Daarom is de afgelopen periode gezocht naar een tijdelijke andere opvanglocatie. Het pand aan de Riethil 12 is als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Naar verwachting gaat het om de periode februari/maart 2021 tot en met juni 2022, dan verwachten we dat het nieuwe pand aan de Slingerweg wordt opgeleverd.

Samen nadenken over een goede invulling
Deze bijzondere tijd vraagt een bijzondere inzet van ons allemaal. We gaan ervan uit dat we er samen met u voor kunnen zorgen dat ook al onze dak- en thuislozen veilig, en volgens de RIVM richtlijnen onder een dak kunnen slapen. We begrijpen tegelijkertijd ook dat de inrichting van deze tijdelijke locatie impact kan hebben op de omgeving.

Aanmelden bijeenkomst
Stuur vóór 23 oktober een e-mail naar doorstroomvoorziening@breda.nl. Na aanmelding stuurt de gemeente een uitnodiging voor de bijeenkomst. Mogelijk wordt dit een digitale bijeenkomst. Na deze bijeenkomst gaan we ook graag met omwonenden en ondernemers in gesprek over maatregelen die nodig zijn om een goed gevoel te houden over uw leefbaarheid en veiligheid.

Informatie
Vragen over tijdelijke opvang: Neem contact op met de gemeente.
https://www.breda.nl/contact

Fotograaf: 
Perry Roovers