Eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Watermunt

Aan de Watermunt, het gedeelte tussen de Oeverzegge en de Helmkruid, is de hoofdingang van een basisschool gelegen. Aan het begin en het einde van de schooldag is het in de Watermunt zeer druk met het halen en brengen van kinderen. Hierdoor ontstaan regelmatig verkeersonveilige situaties en wordt de doorstroming in de straat belemmerd. Besloten is om daarom eenrichtingsverkeer in te stellen. (Brom)fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden.

De Watermunt is een vrij smalle straat waar tweerichtingenverkeer maar net past. Zodra auto’s stil staan om kinderen uit te laten stappen wordt het vaak te smal om te passeren in de andere richting. Hierdoor moeten voertuigen vaak op elkaar wachten. Door het instellen van eenrichtingsverkeer wordt de situatie in de straat overzichtelijker en wordt de doorstroming verbeterd. Ouders kunnen even stoppen, eventueel in een parkeervak, hun kinderen uit laten stappen en weer doorrijden. Doordat iedereen in dezelfde richting rijdt gaat in en uitstappen van kinderen sneller en wordt de doorstroming in de straat verbeterd. Voor kinderen wordt het ook veiliger en gemakkelijker om de straat over te steken omdat het autoverkeer slechts in één richting mag rijden. Door het instellen van eenrichtingsverkeer ontstaat een rustiger wegbeeld ter plaatse.

Fotograaf: 
Perry Roovers