Kap 13 bomen Heienlangdonk

Op verschillende plaatsen in de Heienlangdonk drukken boomwortels de bestrating omhoog. Dit geeft onveilige situaties. Daarom kapt de gemeente in het voorjaar 13 bomen. Er komen nu geen nieuwe bomen terug. In de toekomst komt er een nieuwe inrichting met nieuwe bomen in de Heienlangdonk. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.

Naar elke boom is gekeken hoe de onveilige situatie voor meerdere jaren is op te lossen. In de meeste gevallen kan dit door het verwijderen van een klein deel van de wortels, het opnieuw aanbrengen van verharding of het vergroten van de boomplantplaats. Bij 13 bomen is dit niet of niet goed mogelijk en moet de gemeente de bomen kappen. Na de bomenkap haalt de gemeente de wortels uit de grond en herstelt de bestrating op gemeentegrond. Op plekken waar de bomen kunnen blijven staan wordt waar nodig de bestrating hersteld. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrating op eigen terrein.

Fotograaf: 
Perry Roovers