Bijeenkomst over damwand Kesterenloop

Bijeenkomst over de damwand in het water van de Kesterenloop op 14 januari 2020.

Het afgelopen jaar hebben enkele bewoners van de Dennenbroek met de gemeente gesproken over de damwand tegen de beschoeiing (houten paaltjes langs het water) achter hun woning. De damwand is versleten maar het is onduidelijk wie de damwand heeft geplaatst en of deze hier hoort te staan. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 14 januari om 20.00 uur in de Sleutel (Vlierenbroek 32 in Breda) gaat de gemeente met bewoners in gesprek.

Op dit moment is er een onwenselijke situatie rondom de damwand tegen de beschoeiingen. De vraag is wie er verantwoordelijk is voor deze damwand. De gemeente en enkele bewoners hebben hierover een meningsverschil. Om deze situatie op te lossen, willen de gemeente en het waterschap graag met de bewoners in gesprek.
De gemeente stelt voor om dit te doen met de hulp van een onafhankelijke juridische adviseur.

Fotograaf: 
Perry Roovers