Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer

Op de parkeerplaats aan de Asterdplas gelegen aan het Beemdenbospad is regelmatig overlast van geparkeerde voertuigen en de activiteiten die daar plaatsvinden. Op verzoek en samen met omwonenden is gezocht naar een oplossing. Besloten is het parkeerterrein en de wegen die naar het parkeerterrein leiden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers blijven de wegen wel normaal beschikbaar. De fysieke afsluiting wordt uitgevoerd in de vorm van verwijderbare palen. Nood- en hulpdiensten en bestemmingsverkeer (welke een sleutel krijgen) kunnen op deze manier wel gebruik maken van de wegen.

Meer info:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-32199.html

Fotograaf: 
Perry Roovers