Bouw 7 woningen aan het Priemkruid

Voor een braakliggende locatie aan het Priemkruid is een verzoek ingediend voor de bouw van 7 woningen. Dit past niet in het geldende bestemmingsplan voor de locatie. De aanvraag voor de vergunning om van het bestemmingsplan te mogen afwijken ligt als ontwerp ter inzage vanaf 28 februari 2019.

Het bouwplan voor de 7 woningen
Aan de zuidwest rand van de buurt Kroeteneiland ligt een nog niet bebouwde locatie. Er is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 7 aaneen gebouwde grondgebonden woningen. Er komt een blok van 4 aaneen gebouwde woningen aan de noordkant en een blok van 3 aaneen gebouwde woningen aan de westkant. De woningen bestaan uit 3 bouwlagen en hebben een bouwhoogte van 10 meter.

Bij de woningen komen 13 parkeerplaatsen: 10 in het nieuwe woonhofje en 3 in de bestaande openbare ruimte langs het Priemkruid.

Vergunning om af te wijken van bestemmingsplan
De bouw van de 7 woningen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Haagse Beemden’, waarbinnen de locatie de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Verkeer’ heeft. Binnen de bestemming ’Wonen’ is woningvermeerdering niet toegestaan. Met een omgevingsvergunning met afwijking kan worden afgeweken van de regels van bovengenoemd bestemmingsplan.

Zienswijze
Van 28 februari tot en met 10 april 2019 het mogelijk een zienswijze in te dienen.
Digitaal: via de website RuimtelijkePlannen.nl
Post: naar het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda

Fotograaf: 
Perry Roovers