Definitief ontwerp openbare ruimte winkelcentrum Heksenwiel

Op woensdag 16 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst over het definitief ontwerp van de openbare ruimte rondom het Winkelcentrum Heksenwiel. Deze is van 19.00 tot 20.30 uur, Heksenwaag 23 – 25 (naast het Kruidvat).

Werkzaamheden
In week 3 verplant de gemeente 7 leiplatanen op het voorplein aan de kant van de Emerparklaan. In februari start de rest van het werk. Afhankelijk van het weer is het werk aan de openbare ruimte klaar in mei.

Voorplein
Op 18 december heeft het College van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp van de openbare ruimte rondom het Winkelcentrum Heksenwiel vastgesteld. Met de nieuwe inrichting zal het voor bewoners en bezoekers rondom het winkelcentrum prettiger worden om er te verblijven. Het voorplein aan de Emerparklaan zal groener en beter zichtbaar zijn. De cirkel met de zonnewijzer blijft het centrale punt. In de groenvakken op het plein komen kleine bomen. In de groene driehoek tussen het plein en de Emerparklaan komen hogere bomen.

Parkeren winkelcentrum
Om het verkeer beter en veiliger te laten doorstromen, komt er een nieuwe ingang bij het parkeerterrein aan de Heksenwiellaan. Het openstellen van het deel van de parkeerplaats dat nu dood loopt, levert een bijdrage aan een veiligere verkeerssituatie. Voetgangers krijgen meer ruimte door de Heksenakker, ter hoogte van de bibliotheek, met paaltjes af te sluiten voor auto’s. Brommers, scooters en fietsers kunnen gebruik blijven maken van deze doorgang. Omdat de paaltjes uitneembaar zijn blijft de doorgang toegankelijk voor vrachtwagens die komen laden en lossen.

Samenwerking met werkgroep
Het definitief ontwerp is tot stand gekomen samen met de werkgroep vanuit de winkeliersvereniging en bewonerscommissies. Verder hebben bewoners en ondernemers hun inbreng geleverd tijdens de inloopbijeenkomst van 25 april 2018.

Bezoekers krijgen tijdens de informatiebijeenkomst informatie over het definitief ontwerp en ze kunnen vragen stellen over de uitvoering. De reactie- en bezwaartermijnen zijn voorbij, het ontwerp is nu definitief. De gemeente neemt nog contact op met de winkeliers over de werkzaamheden.

Fotograaf: 
Perry Roovers