Verwijderen voormalige bushalte Viandenlaan

De busstrook bij de bushalte aan de Viandenlaan veroorzaakt gevaarlijke situaties. De bushalte is niet meer in gebruik als halte. Automobilisten omzeilen de drempel in de straat door gebruik te maken van de busstrook. De gemeente verwijdert de bushalte en trekt de trottoirband door. Daardoor kunnen automobilisten de busstrook niet meer gebruiken. Het werk vindt plaats als het weer het toelaat, van maandag 18 november tot en met donderdag 28 november.

De speciale perronbanden en de straatkolken worden opgebroken en verwijderd. Er komt een groenstrook voor de busstrook in de plaats. Daarna wordt de bestrating van het trottoir hersteld. Tijdens het werk blijft doorgaand verkeer in de Viandenlaan mogelijk, soms met ernstige hinder.

Fotograaf: 
Perry Roovers