Feestelijke presentatie David van Rob van Uden

Op zaterdag 23 juni wordt om 17u00 de nieuwe dichtbundel van Rob van Uden, David, op feestelijke wijze gepresenteerd.

Dit vindt plaats in Boekhandel Van Kemenade & Hollaers.

Rob van Uden heeft zijn gedichtenbundel opgedragen aan Daoud Nasser, een christelijke Palestijn,
die in de nabijheid van Bethlehem een boerenbedrijf met wijngaard heeft. Hij is de oprichter van het vredesproject 'Tent of Nations'.

Vanzelfsprekend kan Daoud zelf de bundel niet in ontvangst nemen, maar ds. Henri Veldhuis (predikant in Culemborg
en bestuurslid van het Rights Forum), zal namens Daoud en 'Tent of Nations' de bundel in ontvangst nemen.
Hij zal ook iets vertellen over dit vredesproject.

Iedereen is van harte welkom

De gedichtenbundel David leidt ons binnen in de Bijbelse tijd, maar confronteert ons ook met onze eigen tijd. Het
onbegrensde woordgebruik van de dichter en de foto’s van de Palestijnse gebieden brengen heden en verleden
samen in één universum. In vijf bedrijven komen de thema’s van het klassieke en moderne toneel langs: geboorte en dood, tederheid en geweld, liefde en haat, trouw en intrige, geloof en waan, succes en mislukking. De gedichten vragen aandacht, als een snoer van beelden. De epische lyriek van de gedichten kan echter ook ‘groots en meeslepend’ worden. Dan lijken de vele woorden als een lawine over de lezer te willen rollen.

Rob van Uden (geb. 1960). Naast zijn werk als diaken in de R.K. Kerk treedt hij op als dichter en verhalenverteller. Hij was tot 2017 voorzitter van het Stadsdichters Collectief Breda. Hij publiceerde een korte roman, Het gebeurde in
Haag (1996), en een heemkundige biografe: ‘n echte Baviaon, Jan Jorissen en Bavel. Tot nog toe verschenen er vier gedichtenbundels: Verwekpot (Wel, 1983) en Sleet (Van Kemenade, 2010), een drietalige bundel Het eiland, de nimfen (Bibliotheca Universalis, 2016) en Gaat ‘t mij aan, een kruisweg (2017, samen met Pien Storm van Leeuwen). Ook verschenen zijn gedichten in diverse verzamelbundels en tijdschriften in Nederland (o.a. Naar Morgen, Leydraden, Brabant Literair), België (De Schaal van Digther) Roemenië (Orizont Literar Contemporan) en Bulgarije
(Znacite). In Centraal Station Breda kregen twee van zijn gedichten een plaats in het busstation.

Fotograaf: 
Perry Roovers