Informatiebijeenkomst aanpak riolering Ginneken

De gemeente houdt een informatiebijeenkomst over de aanpak van de riolering op woensdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Deze vindt plaats in het gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 5. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bewoners informatie over het vernieuwen van de riolering die in achtertuinen en onder brandgangen ligt. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente en aan woningcorporatie WonenBreburg voor zover het de huurwoningen betreft. Bij het onderzoek naar en de aanpak van de riolering gaat het om de Bavelselaan, van Brechtstraat, St. Laurenslaan, Viandenlaan, Schoolakkerplein, Vogelenzanglaan, Keermanslaan en Kerkhofweg.

Uitkomst onderzoeken
De situatie van de riolering in de buurt is complex. Dit komt omdat de riolering in de achtertuinen ligt en bijna iedere woning hier op een andere manier is aangesloten. In 2017 zijn de ligging en de kwaliteit van de rioolbuizen in de achtertuinen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat alle rioolbuizen nog in gebruik zijn, maar door de ouderdom in slechte staat verkeren. Er zitten op verschillende plekken al gaten in het riool waardoor ratten zich mogelijk kunnen verplaatsen. De kwaliteit van de riolen maakt het nodig dat ze binnen enkele jaren moeten worden vervangen. De gemeente is verantwoordelijk voor goede riolering.

Werkzaamheden
Het vervangen van de riolen in de achtertuinen betekent dat er flink gegraven gaat worden, ook in uw tuin. Het riool ligt niet onder openbaar gebied van de gemeente, maar in eigen grond. Dus is ook onderzocht van wie de riolering eigenlijk is, en wie er in welke mate moet meebetalen aan het vervangen van het riool.

Vervolgstappen
De gemeente gaat nu verder met het voorbereiden van het werk. Voor wat betreft de huurwoningen gaat dat in nauw overleg met WonenBreburg. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering kan starten, maar dat gebeurt niet dit jaar. Zo snel mogelijk na de bijeenkomst van 20 juni ontvangen bewoners alle informatie per brief op het huisadres.

Fotograaf: 
Perry Roovers