Gemeente gaat door met ErvenPlus project

In 2018 heeft de gemeente Breda meegedaan aan het ErvenPlus project in De Rith. Dat is een project om erven aantrekkelijker te maken voor dieren als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Het project was een groot succes: maar liefst 31 eigenaren van erven hebben meegedaan. Deze week krijgen zij de materialen uitgereikt. Het gaat om 127 nestkasten voor uiteenlopende dieren als zwaluwen, steenuilen, huismussen, spreeuwen, torenvalken en vleermuizen. Er worden 131 (fruit)bomen geplant, circa 1400 meter haag, 100m2 struiken en er worden 3 modderplaatsen voor zwaluwen aangelegd. De gemeente heeft €10.000,- bijgedragen en dat bedrag werd vervolgens verdubbeld door het Brabants Landschap.

Goed voor vogels en dieren
Zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen voelen zich thuis op erven in het buitengebied, mits er voldoende beplanting, groen en beschutting is. Zij zijn belangrijk omdat ze o.a. muggen, vliegen en muizen vangen. Hun aantal gaat achteruit omdat erven ‘kaler’ en netter zijn geworden. De gemeente Breda stimuleert erfeigenaren met de ErvenPlus regeling om meer groen en bijvoorbeeld nestkasten aan te brengen. Zo wordt het platteland groener en leefbaarder. Dit past ook in de ambitie van Breda om een stad in een groen park te worden.

Wethouder Paul de Beer: “Super dat zoveel eigenaren in de Rith hieraan hebben meegedaan. Daarom zetten we het project door in de periode 2019-2021. We stellen weer € 10.000,- beschikbaar, maar dit keer voor het gehele buitengebied van de gemeente Breda. Met de bijdrage van de provincie wordt dat in totaal € 20.000,-. We werken hierin samen met Brabants Landschap, natuurwerkgroepen zoals de Vogelwerkgroep en projectbureau Orbis”.

Meedoen
Bewoners in het buitengebied met een erf die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Een deskundige maakt vervolgens een 'erfscan' om te kijken welke maatregelen geschikt zijn. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluw- of uilenkasten, mussenhotels en modderplaatsen. Dan wordt een ‘erfplan’ met inrichtingstekening aan de bewoner voorgelegd. Groen en andere materialen worden geleverd en de lokale natuurwerkgroep begeleidt de aanleg. Wie het eerst komt het eerst maalt, in totaal is € 20.000,- beschikbaar.

Fotograaf: 
Perry Roovers