Blauwalgenproef in vijver Liniepark afgerond

In 2013 startte waterschap Brabantse Delta een proef in de vijver van het Liniepark in Breda om overlast door blauwalgen tegen te gaan. Kratten met zoetwatermosselen zijn ingezet als een natuurlijk wapen om het water te zuiveren. De proef is inmiddels afgerond en daarom worden in februari de kratten uit het water gehaald.

Het aanbrengen van het mosselfilter heeft de hoeveelheid blauwalgen in de vijver sterk verlaagd en het water werd veel helderder. Dit positieve effect hield drie jaar aan. De mosselen hebben zich echter niet voortgeplant en hierdoor hun levensduur beperkt, waardoor de werking van het filter sinds 2017 achteruitgegaan is. De nu lege kratten worden daarom in februari uit het water gehaald.

Het waterschap kan geen nieuwe mosselkratten in de vijver plaatsen door een veranderde wetgeving omtrent exoten. Zoetwatermosselen worden momenteel gezien als exoten en exoten mogen niet worden uitgezet in de Nederlandse natuur. Als blijkt dat opnieuw regelmatig blauwalgenoverlast in de vijver ontstaat, wordt onderzocht of er een andere structurele oplossing is. Het verwijderen van de mosselkratten geeft geen overlast voor omwonenden.

Blauwalgen komen van nature voor in zoet water. Ze ontwikkelen zich vooral bij hogere temperaturen in stilstaand, voedselrijk water. Het voedsel komt vaak uit visvoer, brood en hondenpoep. Blauwalgen kunnen tot zuurstofgebrek en vissterfte leiden en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.