Voorlopig ontwerp Smalle Reep, Koele Mei en Zustersveld

In oktober 2019 heeft de gemeente een eerste ontwerp voorgelegd voor een reconstructie van de Smalle Reep, de Koele Mei en Zustersveld.

Dit praatstuk heeft veel discussie opgeleverd van bewoners, wijkraad en ondernemers in de wijk. Vervolgens was het lastig in verband met corona om reacties eenvoudig te verwerken en te bespreken. Aanpassingen zijn nu voor zover mogelijk doorgevoerd in een voorlopig ontwerp.

Meer info;
https://www.breda.nl/voorlopig-ontwerp-smalle-reep-koele-mei-en-zustersveld

Fotograaf: 
Perry Roovers